İngilizcede ismi niteleyen artikellerimiz var a, an, the artikelleri. Bir ismin eğer adeti bir işe çoğul değilse genelde ondan ilk olarak bahsetmek için a ve an'i kullanırız. Örneğin; a door, a book, an egg, an ant... Eğer kelimenin telaffuzu sessiz bir harfle başlıyorsa başına a, sesli bir harfle başlıyorsa başına an gelir. Yazımı değil telaffuzu dikkate aldığımızı unutmayın. Örneğin; an hour, a universty...

The artikelini ise daha önceden bilinen bahsedilen bir şeyi, ırkları, aileleri ya da evrende tek olan şeyleri belirtirken kullanırız. Örneğin; the Everest mountain, the moon, the Smith's...
Bir konuşmada bir şeyden ilk defa bahsederken a/an ikinci defa bahsederken the kullanırız. Örneğin; I saw a man in the park. The Man has a hat. The hat was blue

Bu cümlelerde de görüldüğü üzere ilk defa kullanılan Man ve Hat sözcüklerinin başına a/an getirirken bunlardan ikinci defa bahsederken the kullandık.